Politiek - OnsHouten
Het beoogde college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie presenteerde vorige week het concept-coalitieakkoord 2018-2022. Aan alle Houtense maatschappelijke organisaties, bedrijven, inwoners en raadsleden hebben wij vervolgens om aanvullingen en advies gevraagd.
De beoogde coalitiepartners CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie hebben vandaag het concept-coalitieprogramma gepresenteerd. Komende zaterdag, tijdens een zogenoemde expertmeeting in College de Heemlanden, gaan de partijen met Houtenaren over het akkoord in gesprek.
Kiezers met een verstandelijke beperking moeten in het stemhokje de hulp van iemand anders mogen inroepen, als zij niet geheel zelfstandig een vakje rood kunnen kleuren. Daarvoor breekt de belangenvereniging door en voor mensen met…
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 staat de Cultuurwijzer Houten online. De Cultuurwijzer is een culturele stemwijzer, waarmee voor iedereen inzichtelijk wordt wat de lokale politieke partijen van plan zijn met kunst…
Geen verkiezingen zonder stemhulp. In Houten hebben we gekozen voor MijnStem. MijnStem Houten is sinds vandaag beschikbaar. Je vindt de link op www.houten.nl/HoutenKiest.  
Op 20 januari jl. hebben de vrijwilligers van het Hospice Kromme Rijnstreek de eerste Rode Taart van 2018 in ontvangst mogen nemen. Met de Rode Taart wil de PvdA Houten graag een ode brengen aan…
Pagina 1 van 17