Toon items op tag: gemeenteraad - OnsHouten

De raadsvergadering wordt gestart met het toelaten van een nieuw raadslid en nieuw commissielid. In de vorige raadsvergadering nam Peter de Laat van de Fractie de Laat ontslag als raadslid. Aangezien hij (voordat hij uit die partij stapte) in de raad kwam voor D66 kan deze partij nu een nieuw raadslid laten toetreden.

Gepubliceerd in Politiek

Dinsdag 21 februari zijn er weer een Rondetafelgesprekken gepland. In dit artikel kunt u lezen waar deze over gaan. Dit artikel is overgenomen van de website van VVD Houten.

Gepubliceerd in Politiek

De tweede raadsvergadering van het jaar heeft een volle agenda. Naast het benoemen van een nieuw commissielid wordt er gedebatteerd over de startnotitie voor nieuwbouw in Den Oord, het raadsvoorstel programma Sociale Kracht, het Lokaal actieplan Houtense Werktafel en de communicatie en participatie visie.

Gepubliceerd in Politiek

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016 is afscheid genomen van het ChristenUnie-raadslid Dick van Hoek. Van Hoek (55) werd toegesproken door burgemeester Wouter de Jong.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Vangnetuitkering 2016

In 2015 is een nieuw verdeelmodel voor het macrobudget Participatiewet in werking getreden. Dit verdeelmodel beoogt tot een betere verdeling van middelen over gemeenten te komen; de verdeling wordt gebaseerd op de kans dat een bepaald type huishouden gegeven de omstandigheden in de bijstand terecht komt.

Gepubliceerd in Politiek

Op vrijdag 2 september werd het reces afgesloten met een raadsexcursie. Veel raads- en commissieleden van de gemeente Houten werden op de fiets rondgeleid langs bijzondere plekken in de gemeente.

Gepubliceerd in Politiek

Op 6 september zijn er weer rondetafelgesprekken als voorbereiding op de aanstaande gemeenteraadsvergadering. Burgers en belangenbehartigers kunnen zo met de woordvoerders van de diverse fracties van gedachten wisselen over de onderwerpen in de aanstaande gemeenteraad.

Gepubliceerd in Politiek

Op 26 april vindt in de Raadzaal de gemeenteraadsvergadering plaats, waarbij het Burgerinitiatief (BiBiH) op de agenda staat van de Debatraad.

Gepubliceerd in Aankondigingen

Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering was er een "verenigde vergadering" van de Kinderraad van Houten met de gemeenteraad. De kinderraad had thema's als pesten en vuurwerkveiligheid op de agenda gezet. Hierover hebben we bijna 3 kwartier met elkaar van gedachten gewisseld.

Gepubliceerd in Politiek

Het college van burgemeester en wethouders vindt de beschouwing en adviezen uit de ‘Evaluatie Windpark Houten’ van de Universiteit Utrecht zeer waardevol. Niet alleen als beschouwing van de bijzondere dynamiek en lange ontstaansgeschiedenis van het windpark, maar ook als document dat bijdraagt aan de vergroting van de kennis over het realiseren van windparken op land.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws
Pagina 1 van 2