Toon items op tag: Verkeer - OnsHouten

Houten krijgt er mogelijk twee busverbindingen bij. Dat staat in het voorlopige vervoerplan 2017 van de provincie Utrecht. De lijnen zijn onderdeel van een driejarige proef. Of ze er komen, hangt af van of er voldoende geld voor is.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

De komst van de auto heeft in ons land flinke gevolgen gehad. Grachten zijn gedempt, pleinen veranderden in parkeerplaatsen, snelwegen werden doorgetrokken tot in de steden. De keuzes die we vanwege de heilige koe hebben gemaakt, waren niet altijd even gelukkig. Een volgende stap in de evolutie van de automobiel is de zelfsturende auto. Alle grote automerken willen vóór 2025 een volledig zelfrijdend model op de markt brengen.

Gepubliceerd in Oproepen

Vanwege werkzaamheden aan het asfalt van de rijkswegen A12 en A27 tussen de knooppunten Oudenrijn-Lunetten en Everdingen wordt de A27 drie weekenden afgesloten (waarvan één reserve weekend).

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Onlangs tekende minister Schultz van Haegen het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A27 tussen deze knooppunten.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Om het verkeer op de A27 en de A12 rond Utrecht beter en veiliger te laten doorrijden, gaat Rijkswaterstaat extra rijstroken toevoegen en verkeersstromen ontweven. Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ligt het ontwerp-tracébesluit ter inzage en kunnen zienswijzes worden ingediend.

Gepubliceerd in Politiek

Op woensdag 18 mei organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht. U kunt het gemeentehuis in Houten binnenlopen tussen 16.30 en 20.30 uur.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder om de doorstroming van dit traject te verbeteren. Op dit moment zijn de eerste ontwerpen (in concept) gereed en zijn de milieuonderzoeken afgerond. In de digitale informatiekrant van december 2015 leest u alles over de stand van zaken en krijgt u antwoord op veel gestelde vragen.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Voor het eerst worden alle fietsbewegingen die fietsers maken in kaart gebracht. Het onderzoek duurt een week, waarbij zoveel mogelijk fietsers worden opgeroepen mee te doen. Als echte fietsgemeente mogen de Houtenaren natuurlijk niet ontbreken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren. Ook in Houten kan de informatie helpen bij deze verbeteringen.

Gepubliceerd in Oproepen

Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden aan de damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij de gemeente Houten langer duren door onverwachte schades aan ondergrond, wegverharding en de watergangen.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Het autoverkeer tussen Nieuwegein en Houten wordt in verband met werkzaamheden aan de Utrechtseweg vanaf vrijdag 10 juli 19.00 uur tot maandag 13 juli 06.00 uur omgeleid.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws
Pagina 6 van 12