Over OnsHouten.nl

OnsHouten is in 2013 van start gegaan als een website, onderhouden door een team van vrijwilligers. In 2014 is de Stichting OnsHouten opgericht om een degelijke basis onder alle activiteiten te leggen. 

De stichting heeft ten doel: het leveren van een bijdrage aan een prettig woon-, leef-, leer- en werkklimaat in de gemeente Houten.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het (doen) verzamelen en verspreiden van wetenswaardigheden over Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy, onder meer op de website "onshouten.nl", en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze website is begonnen als bewonersinitiatief en ondersteund door 'van Houten & Co'. Inmiddels is OnsHouten actief op Internet, Facebook, Twitter en levert een bijdrage aan EigenHoutje Magazine

Meer in deze categorie: Contact »