Sociaal

Prettig wonen in de wijken van de gemeente Houten.

Stichting Dorpedag bestaat uit een groep van ongeveer 30 jonge, enthousiaste vrijwilligers die één keer per jaar een fantastisch feestweekend in Schalkwijk organiseren. De stichting is opgericht in 1987 en bestaat dit jaar dus 31 jaar.

Vervoer Houten is een maatschappelijk initiatief om te voorzien in Kleinschalig Vervoer binnen de Rondweg van Houten en de direct daaraan grenzende bestemmingen. Deze voorziening is specifiek voor senioren en mindervaliden, maar voor iedereen met een vervoersbehoefte beschikbaar.

De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH) behartigt de belangen van chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Houten.

De Stichting Saffier Houten, opgericht op 20 mei 2010, heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en daardoor behouden van het zelfstandig functioneren in de samenleving van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De werkgroep BiBiH – Burgerinitiatief Basisinkomen Houten - zet zich in voor een basisinkomen omdat de leden vinden dat het huidige systeem ervoor zorgt dat veel mensen niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving..

De Wakkere Akker is een sociaal project in de wijk De Akkers in Houten, waarbij wijkbewoners samen omkijken naar de ouderen in de wijk door vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Het Wereldhuis Houten is een plaats van ontmoeting en heeft tot doel sociaal isolement te doorbreken.

De KrachtFabriek is een sociale onderneming die zich ten doel stelt bij te dragen aan een transitie naar een meer humane en duurzame samenleving, door omgevingen te creëren waar werkwillenden in hun kracht komen.