Home

Op vrijdag 5 mei starten de asfalteringswerkzaamheden aan de kruising De Staart- De Rede. De werkzaamheden waren in het najaar van 2016 gepland, maar gingen toen niet door vanwege de slechte weersomstandigheden.

Frans-Jozef Snoeks, directeur-bestuurder van Viveste: “Als woningcorporatie zijn wij ervoor dat mensen met een laag inkomen betaalbaar kunnen wonen. Daarom willen wij hen bij de jaarlijkse huurverhoging zoveel mogelijk ontzien. Daarnaast spannen we ons in om voor deze groep zoveel mogelijk betaalbare woningen te realiseren.

Fiets- en voetveer de Liniepont vaart weer geregeld tussen Werk aan het Spoel in Culemborg, Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg bij Fort Honswijk.

Home

Op koningsdag was het weer een gezellige dag in Houten. Voor iedereen was wel wat leuks te doen.

Tijdens de Lintjesregen op 26 april 2017 ontvingen zeven inwoners van de gemeente Houten een Koninklijke onderscheiding: vier dames en drie heren. Zes van hen wonen in Houten, een in Tull en ’t Waal. 
De lintjes werden in de ochtend uitgereikt door burgemeester Wouter de Jong. Hij verrast de gedecoreerden thuis of op de plaats waar zij vrijwilligerswerk doen.

Op zondag 9 april werd op het Amsterdam-Rijnkanaal te Houten de 134ste editie van de Nationale Universiteitsroeiwedstrijd ‘Varsity’ verroeid. De Varsity was te aanschouwen vanaf de zuidelijke oever van het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Houten en Culemborg.

Home

Het Nijntje Beweegdiploma is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, waarbij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar motorische vaardigheden krijgen aangeleerd. Na het volgen van de lessenreeks kunnen kinderen het Beweegdiploma halen, waaruit blijkt dat zij over een goed motorisch fundament beschikken.

Waar maar liefst 15 senioren afgelopen maand tijdens de tweede Koffieplus kennis hebben gemaakt met ‘bewegen in warm water’ is het Sportpunt Houten in samenwerking met zwembad de Startsprong gelukt om hier een vervolg aan te geven!

Tijdens de midzomernacht vieren we de langste dag van het jaar. Op zaterdagavond 17 juni vindt de eerste editie van het midzomernachtfestival plaats. In het amfitheater de Droomcirkel, op het plein tegenover Theater Aan de Slinger, brengen we de langste dag van het jaar met elkaar door.

Home

Voor de meeste verenigingen en stichtingen is het lastig om de financiën elk jaar rond te krijgen en moeten zij steeds creatiever te werk gaan. Al ruim 70 jaar is de Anjercollecte een belangrijke manier voor deze organisaties om vrij besteedbare inkomsten te verwerven.

Ik word elk jaar weer enthousiast van de lente. Na een periode van kou en betrekkelijke dorheid begint in de natuur alles weer langsaam tot leven te komen. Net of de aarde een re-start ondergaat: na de winter kom ik weer terug met geuren en kleuren, met vernieuwing, met plezier; met het leven.

Leer beter borstcrawl zwemmen in 6 trainingen bij zwembad De Startsprong in Houten.