woensdag, 13 februari 2013 15:59

Weg vrij voor realisatie Rijsbruggerwegtracé

De verbindingsweg die Houten een aansluiting geeft op de A12, het Rijsbruggerwegtracé, kan definitief worden aangelegd. De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan en de bezwaren tegen het plan ongegrond verklaard.

De bezwaarmakers vinden dat het plan in strijd is met provinciaal beleid en dat het gekozen tracé te veel inbreuk maakt op het open landschap. De nieuwe weg sluit straks aan op de noord-oostzijde van de Rondweg van Houten, gaat over de Achterdijk en loopt langs de Rietsloot naar de A12. Over de A12 komt een viaduct. Het Rijsbruggerwegtracé zorgt voor een goede ontsluiting van Houten naar het westen en noorden. Naar verwachting kan de nieuwe weg begin 2015 in gebruik worden genomen.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1646/