donderdag, 11 april 2013 17:36

Kinderboerderij + Speelheuvel = 'Buitenwereld'

Binnenkort is het zover: na een grondige voorbereiding wordt een nieuwe stichting opgericht. De stichting neemt het beheer en de exploitatie van de Kinderboerderij en de speeltuin De Speelheuvel op zich.

Aanleiding daarvoor was de bezuiniging op deze, voor kinderen belangrijke, voorzieningen met jaarlijks zo'n 30.000 bezoekers. Door de kinderboerderij en de speeltuin in één stichting onder te brengen kunnen beiden blijven bestaan en elkaar versterken.

De nieuwe stichting heet 'Buitenwereld'. De naam 'Buitenwereld' verwijst naar het ontdekken van de wereld en buitenspelen in de natuur. De nieuwe stichting wil naast het beheren van de speeltuin en de kinderboerderij een maatschappelijke meerwaarde tot stand brengen. Door o.a. mensen met een verstandelijke beperking een dagbesteding aan te bieden, kunnen meer mensen meedoen aan de samenleving. Het bestuur van de stichting 'Buitenwereld' bestaat in ieder geval uit Harry Blume (voorzitter), Co van Rooijen (secretaris) en Michelle Calkhoven (penningmeester).

De kinderboerderij (nu nog beheerd door de stichting Kinderboerderij Houten) en de speeltuin (nu nog beheerd door 'van Houten&co') worden als eerste overgedragen aan stichting 'Buitenwereld'. Naast de huidige, beherende stichtingen, zijn ook Gemeente Houten, Lionsclub Houten, Stichting Reinaerde, woningcorporatie Viveste en Habion betrokken bij deze en verdere ontwikkelingen in het gebied op de Keercamp. Ook zijn alle organisaties in het gebied betrokken bij de ideeën voor de toekomst waardoor in een unieke samenwerking ieders expertise wordt benut. Om de totstandkoming van 'Buitenwereld' te vieren wordt samen met de vele gebruikers in het gebied rond de Keercamp een Kinderfestijn voorbereid: een gratis speel -en doedag op tweede Pinksterdag maandag 20 mei a.s. (12.00-16.00 uur). Meer informatie hierover volgt.