woensdag, 10 mei 2017 12:57

Excursie opslag duurzame elektriciteit

Op 12 juni organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West een excursie naar Odoorn. Daar heeft agrariër Jan Reinier de Jong een nieuwe vorm van energieopslag gerealiseerd op zijn bedrijf.

Tijdens de excursie vertellen we u over de financiële, technische en organisatorische aspecten. Agrariërs en ander geïnteresseerden uit de provincie Utrecht zijn van harte welkom! Inschrijven voor de excursie kan tot en met 8 juni op www.lami.nl

Op weg naar een energieneutrale melkveehouderij

In de provincie Utrecht werken we toe naar een energieneutrale melkveehouderij. De inzet is dat de melkveesector in 2020 nog maar een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. Om te laten zien dat het kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost, organiseren we verschillende excursies. Op 12 juni bezoeken we daarom dit vernieuwende project op het bedrijf van De Jong.

Energieopslag wordt steeds belangrijker

Bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem wordt energieopslag steeds belangrijker. Energieproductie uit zonnepanelen en windmolens gaat gepaard met pieken en dalen. Om vraag en aanbod goed af te stemmen is tussentijdse opslag noodzakelijk. En dat is wat De Jong doet!

Energieopslag rendabel maken?

De Jong kan met zijn opslagcapaciteit van 294 kilowattuur slim inspelen op de onbalans. Bij zonnig weer laden zijn zonnepanelen de container vol lithiumion-batterijen binnen een uur op. De energie kan op een later moment op het eigen bedrijf gebruikt worden of geleverd worden aan het elektriciteitsnet. Daarbij maakt De Jong gebruik van de wisselende marktwaarde van stroom. Slimme software helpt het juiste moment van levering bepalen. Het systeem levert stroom aan het elektriciteitsnet als de energieprijs hoog is. Zodra de stroomprijs juist laag is koopt hij stroom in voor eigen gebruik of om op een later moment weer te verkopen. Dit alles gebeurt automatisch. Door op deze manier te handelen op de energiemarkt, wordt de investering in energieopslag rendabel.

De Jong vertelt: “Ik wil graag energieneutraal werken. Alleen de aanschaf van zonnepanelen was niet voldoende. Daarom zijn we gaan nadenken over meer panelen en een energieopslagsysteem”. In de aanloop van het project was het natuurlijk pionieren. Dit kostte De Jong veel tijd. Nu het systeem ruim een jaar draait vertelt De Jong: “Het kost me op dit moment nagenoeg geen tijd. Dat was ook één van mijn voorwaarden. Ik ben druk genoeg met mijn bedrijf en gezin.”

Bent u nieuwsgierig geworden?

U bent van harte welkom in Odoorn! Esger Schouten (van Esger Energy Management) informeert u tijdens de excursie over de techniek, de slimme software en de verdienmodellen. Jan Reinier de Jong zal u vervolgens vertellen over zijn eigen ervaringen en de invloed op zijn bedrijfsvoering. Aansluitend krijgt u een rondleiding over het bedrijf en kunt u een kijkje nemen in de opslagcontainer. De excursie is gratis en voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. We carpoolen vanaf carpoolplaats De Meern Zuid (verzamelen om 9:15 uur) en carpoolplaats Leusden (verzamelen om 9:45 uur). Ga naar lami.nl voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Agenda Vitaal Platteland

Deze bijeenkomst is onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij en maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.