zaterdag, 22 juni 2019 13:42

Vijfde kinderraad van Houten geïnstalleerd

foto's Peter de Vlieger foto's Peter de Vlieger

Tien kinderen van zes verschillende basisschoollocaties hebben zich aangemeld voor de Kinderraad 2019-2020. Zij vormen de vijfde Kinderraad van Houten.Op  donderdag 20 juni kozen zij uit hun midden de nieuwe Kinderburgemeester. Op zaterdag 22 juni werd de nieuwe kinderraad geïnstalleerd door locoburgemeester Jana Smith.

Zij bedankte de oude kinderraad en hing de nieuwe kinderburgemeester Sarah de Kruijf haar ambtsketting om. Na de zomervakantie begint de Kinderraad aan het echte werk.

Wat is de kinderraad?
De Kinderraad Houten bestaat uit kinderen in de leeftijd 11 – 12 jaar (groep 8). Zij
vertegenwoordigen de kinderen van gemeente Houten. Daarvoor komen zij eens per maand bij elkaar
en gaan aan de slag met onderwerpen die zij zelf interessant en belangrijk voor Houten vinden. De Kinderraad heeft elk jaar een aparte zitting bij de gemeenteraad. Dan bespreken de kinderen onderwerpen die zij zelf gekozen hebben, met de gemeenteraad.

Wat doet de kinderburgemeester?
De Kinderburgemeester is de voorzitter van de Kinderraad en heeft – net als de volwassen
burgemeester – een representatieve functie. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas of bij de Herdenking op 4 mei. Bovendien neemt de kinderburgemeester deel aan de landelijke Bijeenkomst van Kinderburgemeesters.

kinderraad_00a.jpgkinderraad_01a.jpgkinderraad_02a.jpgkinderraad_03a.jpgkinderraad_04a.jpgkinderraad_05a.jpgkinderraad_06a.jpgkinderraad_07a.jpgkinderraad_08a.jpgkinderraad_09a.jpg