maandag, 08 juli 2013 06:11

21 juli: Excursie per fiets naar de ringslangen

Op zondag 21 juli organiseert de Milieu Werkgroep Houten haar maandelijkse fietsexcursie. Dit keer wordt gefietst naar de ringslangen in Nieuw-Wulven.

De ringslang is een beschermde slang die voorkomt in enkele delen van Nederland, waaronder Houten. Deze slang heeft een bruingrijze tot zwartgrijze kleur, een witte buik met zwarte vlekken. In Nieuw Wulven, het bos ten noorden van Houten, is een aantal broeihopen gevestigd, waar de afgelopen jaren vele ringslangen uit eieren zijn gekropen.

Onder leiding van een deskundige gids wordt meer verteld over deze beschermde slang, die alleen door deskundigen mag worden aangeraakt.

De start van de excursie per fiets is om 10.00 uur vanaf het gemeentehuis. Voor het meedoen aan de excursie wordt u geadviseerd om stevig schoeisel mee te nemen. Verwacht wordt dat we rond 13.00 uur weer terug zijn. De deelname is gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

N.B. Controleer na wandelingen door de natuur altijd op teken

Ook op facebook: https://www.facebook.com/MWHouten

Beschrijving

De ringslang (Natrix natrix) is een watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1 meter 40). Hij is niet giftig. En hij bijt zelfs niet als hij gevangen wordt. Ringslangen leggen hun twintig tot 30 eieren in compost, bladhopen en in mestvaalten. Door het verdwijnen van mestvaalten hebben ze vaak moeite geschikte eiafzetplekken te vinden. De ringslang komt vooral voor ten noorden van de grote rivieren.

Bescherming

De ringslang staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar"(Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort wordt beschermd door de Flora- en faunawet (tabel 3). Ook heeft hij een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3). De ringslang is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn.

http://www.ravon.nl/Soorten/Reptielen/Ringslang/tabid/144/Default.aspx