maandag, 06 maart 2017 11:35

Onderzoek verkeersafwikkeling inprikkers

Van dinsdag 7 maart tot dinsdag 4 april is er een onderzoek naar de verkeersafwikkeling op de kruisingen van de Rondweg met De Polder, Het Gilde, Het Land en De Tuin. Bewoners hadden vragen en opmerkingen over lange wachttijden en gevaarlijke situaties bij het inrijden en verlaten van de wijk.

Gedurende de onderzoeksperiode observeert Onderzoeksbureau Groen Licht op de vier kruisingen het verkeer op een aantal momenten in de spits. De onderzoekers kijken onder andere hoe lang het voor auto's duurt om vanuit de wijk de Rondweg op te komen (en omgekeerd) en in hoeverre er gevaarlijke situaties ontstaan. Het bureau gebruikt videoregistratie om de verliestijden, gereden snelheden en afstanden tussen de voertuigen zo precies mogelijk te kunnen waarnemen.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de gemeente bepalen of aanpassingen aan de inrichting van de kruispunten nodig zijn.