maandag, 02 juli 2018 21:11

Vervuild water in sloot Wayensedijk

In een sloot aan de Wayensedijk is dinsdag 3 juli vervuild water terecht gekomen. Gedacht werd dat dit kwam door een breuk in een rioolpersleiding. Medewerkers van de gemeente hebben de leiding opgegraven.

Er bleek geen breuk in te zitten. Wat de vervuiling dan wel heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

Het waterschap heeft als beheerder van de waterkwaliteit vanmiddag het nabijgelegen gemaal Koppeldijk enige tijd uitgezet om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan.

Besloten is om het vieze water weg te spoelen door de sloot door te spoelen. Dit kan leiden tot stankoverlast. Een pomp in de sloot zorgt voor toevoer van extra zuurstof in het water.

De fruittelers langs de sloot zijn geïnformeerd.

Gemeente en waterschap houden de situatie ter plaatse in de gaten.