maandag, 20 augustus 2018 11:51

Ter inzage: provinciale ruimtelijke structuurvisie en verordening

Ter inzage: provinciale ruimtelijke structuurvisie en verordening © provincie Utrecht

Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het ontwerp van de tweede partiële herziening vastgesteld van:

Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2018 liggen beide herzieningen ter inzage en kan iedereen opmerkingen maken en zienswijzen indienen.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Utrecht.