donderdag, 26 augustus 2021 09:17

Praat mee over de concept Woonvisie Houten

Gemeente Houten heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe Woonvisie. Na vele gesprekken te hebben gevoerd met onder andere belangenverenigingen, experts en de woningcorporatie ligt er nu een eerste concept Woonvisie.

Voordat we de visie voorleggen aan college en raad zijn we benieuwd naar uw mening en reactie. Daarom organiseren wij twee bijeenkomsten: 
·       31 augustus (19.30-21.00 uur): online bijeenkomst
·       1 september (19.30-21.00 uur): in gemeentehuis van Houten (raadzaal).

Mocht deze bijeenkomst niet live mogelijk zijn vanwege corona-maatregelen dan zetten we deze bijeenkomst om naar een online variant.

Het programma zal voor beide bijeenkomsten gelijk zijn. Aanmelden voor een van de bijeenkomst kan via deze link en kan nog tot en met maandag 30 augustus 17.00 uur. 
Tijdens de bijeenkomsten praten we u bij over de Woonvisie en gaan we in gesprek over de thema's wonen en ouderen, wonen en jongeren/starters en wonen en gezinnen.

Mocht u op 31 augustus of 1 september niet kunnen aansluiten dan zijn er nog twee momenten/manieren waarop u kunt participeren:
1.     Rondom de periode van de bijeenkomsten zullen we op www.houtenpraatmee.nl een aantal vragen/stellingen posten die ook tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen. Mocht u niet bij een van de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn dan kunt u op deze manier toch uw mening geven.
2.     Van 15 september tot en met 26 oktober wordt de Woonvisie opengesteld voor inspraak. Deze inspraakprocedure zullen we via de reguliere media en via houtenpraatmee.nl bekendmaken.