vrijdag, 17 september 2021 14:01

Inspraak Woonvisie

Gemeente Houten maakt een nieuwe visie voor wonen. Van 16 september tot en met 26 oktober 2021 kunt u reageren op de visie die de gemeente samen organisaties en inwoners heeft ontwikkeld.

Ga daarvoor naar www.houten.nl/woonvisie. 

Waarom een nieuwe Woonvisie? 

De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners in Houten prettig leven in een woning die zoveel mogelijk aansluit bij hun woonwensen en mogelijkheden. In de Woonvisie beschrijven we wat we als gemeente doen, om daarvoor te zorgen. Maar ook wat we daarin verwachten van andere partijen.

Anno 2021 zien we in de woningmarkt verschillende ontwikkelingen die zorgen baren. We zien toenemende tekorten aan woningen in alle prijsklassen en woningtypen bij koop- en huurwoningen. Onder andere daardoor zien we grote prijsstijgingen bij koopwoningen. Met een nieuwe Woonvisie willen we beter sturen op de uitvoering van het gemeentelijk woningbouwprogramma tot 2040. We zien ‘wonen’ als een breed beleidsterrein, dat verbindingen heeft met veel andere vraagstukken zoals verduurzaming, sociale cohesie en welzijn & zorg.

Wat is de Woonvisie niet?

In deze Woonvisie gaan wij uitdrukkelijk niet in op de vraag hoe de woningbehoefte ruimtelijk wordt ingevuld (zoals: op welke locaties en in welke woningdichtheden). Dat is een vraag van integrale ruimtelijke ordening. Bij woningbouwontwikkelingen zal de gemeente uiteraard weer in gesprek gaan met de bewoners en omwonenden. 

Veel Houtenaren hebben meegedacht

De basis van de visie is gebaseerd op de resultaten van het Woningbehoefte onderzoek uit 2019. Daarnaast hebben we talloze gesprekken gevoerd met experts, organisaties, ondernemers, belangenverenigingen, de woningcorporatie en inwoners. Verbeter de Woonvisie met uw ideeën Wilt u reageren op het voorstel voor de nieuwe Woonvisie? Heeft u andere ideeën of suggesties? Laat het ons weten. Dat kan tot 26 oktober. Op www.houten.nl/woonvisie kunt u alle documenten over de Woonvisie downloaden. Ook kunt u in het gemeentehuis deze documenten bekijken.