woensdag, 02 november 2022 18:04

Stichtse Rijnlanden stelt 145.000 Euro beschikbaar voor twee Houtense projecten

De gemeente gaat in de straten Goudmos, Fluweelmos en Strandmeer het regenwater van de riolering afkoppelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelt hiervoor een bijdrage van 145.500 euro beschikbaar. 

Hoogheemraad Els Otterman (HDSR) en wethouder Wouter van den Berg (klimaatadaptatie) hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het waterschap stimuleert met de zogenoemde Impulsregeling Water in de Leefomgeving dat gemeenten de waterkwaliteit en ecologie verbeteren. Bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die de kans op wateroverlast, droogte en hittestress in het stedelijk gebiedkleiner maken.

Buis met gaatjes

Gemeente Houten gaat bij het Goudmos/Fluweelmos en het Strandmeer het regenwater van de riolering afkoppelen. Er komt een buis met gaatjes in de grond waar regenwater naar wordt afgevoerd. Via de gaatjes zakt het meeste water de bodem in en vult het grondwater aan. Bij hevige regenval loopt het water dat niet de grond in zakt naar een watergang. Dat verkleint de kans op wateroverlast bij grote buien of juist verdroging.

Start werkzaamheden

Het werk aan het Goudmos/Fluweelmos is inmiddels klaar. Begin 2023 start het werk aan het Strandmeer. Bewoners ontvangen daar nog nadere informatie over. De gemeente voert de komende jaren nog veel meer projecten als deze uit om het stedelijk gebied beter te beschermen tegen de negatieve effecten van de klimaatverandering. De projecten versterken ook de biodiversiteit