woensdag, 19 april 2023 17:49

Houten krijgt weer een Dorpsdichter(es)

Sinds 2015 hebben Nico Croes en Anja Tekelenburg regelmatig een open podium georganiseerd. In 2019 was het eerste podium in theater aan de Slinger. Al vrij snel kwam Danny Keff erbij en zijn we serieus aan het werk gegaan met netwerken en lobbyen, gesteund door de Houtense cultuurtafel.

In het najaar van 2022 kwam Christel van Vliet ons team versterken en hadden we de eerste gesprekken met Wethouder Ria Frowijn. Zij wees ons op het politieke instrument van een burgerinitiatief. Na drie rondetafelgesprekken en één raadsvergadering - met de onbetaalbare hulp van de Griffie- zijn we heel blij met de uitkomst. De gemeente Houten gaat opnieuw een Dorpsdichter(es) krijgen! De dorpsdichter krijgt een plaats in het nieuwe meerjarenbeleidsplan cultuur, dat in 2026 in zal gaan. Tot die tijd hopen wij op een fijne samenwerking met de wethouder, haar ambtenaar en de rest van het college om de bestaande infrastructuren en activiteiten in stand te houden.

Hoe ziet een mooie toekomst van een/de dorpsdichter(s) in Houten eruit?
De dorpsdichter zet locaties, ervaringen en gebeurtenissen in de hele gemeente Houten in het spotlicht en helpt dingen in een ander daglicht te plaatsen en locaties meer betekenis te geven.
De dorpsdichter streeft ernaar om poëzie deel te laten zijn van nieuwe kunstwerken in het openbaar. Zo zouden we in Houten met een knipoog uitwerking kunnen geven aan onze tunnelvisie: poëzie aanbrengen in de vele viaducten die we in Houten kennen.
De dorpsdichter geeft de inwoners van Houten een andere kijk op dingen, zodat men zich gaat verwonderen en meer waardering krijgt voor de eigen leefomgeving.
Daarnaast zal het werk van de dorpsdichter anderen inspireren tot puzzelen met taal, troost kunnen brengen of juist een glimlach op het gezicht… door het lezen, maar hopelijk ook door mensen en met name jongeren aan te zetten zelf te gaan schrijven. Denk bij poëzie ook aan songteksten, spoken-word en rap.
Voor meer info kijk op www.dorpsdichterhouten.nl

 

De archeograaf

Benevens mijn werk dat de dag en soms de nacht aanraakt 
strompel ik meestal met mijn neus naar de grond.
Ik vind dingen. Gemaakt om te bewaren.

Ik stapel ze op kleur, op geur, op structuur.
Bij honderd houd ik op met sparen.Een blauw tegeltableau van Staphorst zeven tien toen.
Het plastic stokje voor de bellenblaas (gerolen voor een zoen)
Een ferme hand vol flessenpost. Gekregen van een kind.
De meesten gevuld met frisse lucht en eentje, zo mooi vanwege de doorschijningen

Hier is de plattegrond van Hene-gouwen en een weg die Dorestad vindt.

Een lied dat dankzij zonne-energie zingt.

Betekenis heet in mijn vak: dui-ding.
Ik ga alles netjes begraven voor de komende generatie.
Een complete archeo-grafie.

Een nieuw verleden open voor interpretatie.
                                                                                Christel van Vliet

Dromen voor Houten

Ik pluk woorden
uit de hemel
leg ze neer op
zwarte aarde

Ik hoor woorden
en verhalen
uit duizend zon –en maan momenten

schrijf ze op
spreek ze uit
blaas ze hart-e-lijk
over een rood
taal-tapijt

leg twee handen
op mijn hart
en lief deelzaamheid
tegen eenzaamheid
vol samenhorigheid
                                                          Anja Tekelenburg

 

dichter 15a