maandag, 03 juni 2013 14:50

Wegwerkzaamheden Het Spoor en Raaigras

In verband met het toegankelijk maken van twee bouwprojecten wordt er gewerkt aan Het Spoor. Het gaat om de bouw van de twee medische centra aan Hofspoor 2 en 4 (achter de Rabobank) en de nieuwe woonbuurt tussen Het Spoor en de Vijfwalbrug (Loerik III Noord).Ook worden er bushaltes aangelegd bij Het Spoor en het Raaigras voor de nieuwe buslijn (lijn 45).

Werkzaamheden het Spoor

Er wordt een fietspad/fietsstraat aangelegd aan de westzijde van Het Spoor tussen de Rabobank en het Foxpad (Hollandsspoor) met een aftakking naar de Vijfwalbrug. De weg naast de kerk Het Kruispunt wordt verbonden met de Beusichemseweg. De Albers Pistoriusweg tussen Het Spoor en de Beusichemseweg vervalt als autoverbinding zodra de weg langs de Kerk Het Kruispunt is opengesteld. Het Hofspoor/Beusichemseweg blijft hierdoor permanent bereikbaar. Ook wordt er een nieuwe bushalte geplaatst voor een nieuwe busroute (lijn 45) aan Het Spoor tussen de Kerk Het Kruispunt en de Rabobank. Helaas kunnen deze werkzaamheden niet zonder enige overlast voor het verkeer worden uitgevoerd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is Het Spoor maandag 3 juni vanaf 7.00 uur tot en met vrijdag 21 juni 16.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Beusichemseweg en de weg langs de kerk Het Kruispunt. De omleiding wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden aan Het Spoor zijn naar verwachting vrijdag 19 september klaar. 

Werkzaamheden Raaigras

Ook wordt er een nieuwe halteplaats voor een nieuwe busroute (lijn 45) aan het Raaigras geplaatst nabij Het Gras en ter hoogte van de voormalige parkeerterreinen van Albert Heijn en Lidl. Deze halte maakt onderdeel uit van de nieuwe buslijn die loopt langs Het Spoor en Castellum. Vanaf deze halte worden er voetpaden naar het Kamgras en de wijk De Stenen aangelegd.

Vragen?

Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemersbedrijf firma Roelofs uit Veenendaal. Ook is het mogelijk om nieuwsberichten over het project te volgen via Twitter @loerik3en6 en Facebook (Loerik 3 en 6). Of u geeft uw vragen door aan het klachtenmeldsysteem van de firma Roelofs via loerik3en6.meldhetroelofs.nl. Met algemene vragen kunt u contact opnemen met de heer W. Sloot van de afdeling Projectontwikkeling via (030) 63 92 611.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1718/