woensdag, 17 juli 2013 17:49

Zomerreces

 

Het zomerreces begon voor de gemeenteraad van Houten afgelopen maandag. Tot 2 september geen rondetafelgesprekken, geen debat- en besluitvormende raad, geen bijpraatavonden en dus ook geen fractievergaderingen van de verschillende politieke partijen. Toch gaat één taak van een gemeenteraadslid altijd door.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/57836/