woensdag, 11 december 2013 08:18

Meldpunt Fietsersbond

De afgelopen weken is de situatie in Houten op veel fietspaden sterk verbeterd. Op de hoofdfietsroutes zijn 140 obstakels, de witte betonnen blokken en plaatjes, verwijderd. Op sommige plekken kan daardoor toch een minder veilige situatie zijn ontstaan.

Bijvoorbeeld omdat auto’s makkelijk het fietspad op kunnen rijden of omdat de gaten die zijn ontstaan nog niet goed gedicht zijn. Ook zijn nog niet alle fietsroutes vrij van lastige punten. Deze en andere problemen op fietsroutes kunt u melden bij het Meldpunt van de Fietsersbond. De Fietsersbond zal alle meldingen dit voorjaar nog voor de gemeenteraadsverkiezingen aanbieden aan de gemeente.

www.meldpunt.fietsersbond.nl..

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/december/11/meldpunt_fietsersbond