vrijdag, 25 april 2014 09:44

Meer recreatiemogelijkheden voor ruiters

Ruiters krijgen komend jaar meer mogelijkheden om met hun paard te rijden in en rondom Houten. Dit is al langere tijd een wens van een grote groep Houtense ruiters en de KNHS, de belangenorganisatie voor ruiters. Net als dat de gemeente bijdraagt aan wandel- en fietsmogelijkheden, probeert de gemeente dat ook te doen voor ruiters.

Ommetje in Nieuw Wulven

Sinds kort is er een mooi ommetje voor ruiters in bos Nieuw Wulven. Staatsbosbeheer heeft in overleg met paardenstalhouders afspraken gemaakt over het onderhoud. Het maaien van het ruiterpad gebeurt door agrariërs in het gebied. Zij zijn bereid dit te doen, omdat zij ook stalruimte bieden aan ruiters die gebruik maken van dit ruiterpad. Een mooi voorbeeld van samenwerking!

Eiland van Schalkwijk

Ook op het Eiland van Schalkwijk hebben de ruiters al langere tijd behoefte aan meer mogelijkheden om te kunnen rijden, bijvoorbeeld op het Elpad. De menners (paard en wagen) willen daar ook graag gebruik van maken. Maar, vanuit verkeerswetgeving is het gebruik van dit fietspad door ruiters en menners niet toegestaan. Dit kan namelijk zorgen voor onveilige situaties.

De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om, met een beperkt budget, een apart ruiterpad aan te leggen langs het Elpad. Als dit pad er komt, is het alleen te gebruiken door ruiters. Er is geen ruimte om ook een route voor menners mogelijk te maken. Naar verwachting is er komende zomer meer duidelijkheid of het ruiterpad bij het Elpad kan worden aangelegd.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/meer-recreatiemogelijkheden-voor-ruiters/