zondag, 14 december 2014 00:00

Laag inkomen? Vraag uiterlijk 31 december voorzieningen aan

De gemeente Houten heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo komen we u tegemoet in bepaalde kosten. Vaak kunt u extra geld krijgen.

Denkt u in 2014 nog voor één of meer minimaregelingen in aanmerking te komen? Of wilt u gebruik maken van de collectieve verzekering bij Menzis? Dan kunt u zich nog tot en met 31 december aanmelden via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). U vindt de aanvraagformulieren voor de minimaregelingen op www.wil-lekstroom.nl. Hier staat ook beschreven hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn om aanspraak te maken op de regelingen. U kunt de formulieren uitprinten en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij of opsturen aan WIL. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag uiterlijk 31 december binnen is bij WIL.

Welke regelingen kunt u nog aanvragen in 2014?

U kunt de onderstaande regelingen aanvragen als u dit nog niet heeft gedaan in 2014:

  • Langdurigheidstoeslag 2014
  • Koopkrachttegemoetkoming 2014
  • Tegemoetkoming kosten kinderopvang
  • Regeling indirecte schoolkosten schooljaar 2014/2015
  • Collectieve zorgverzekering bij Menzis (voor het jaar 2015)

Als u een laag inkomen heeft, kunt u ook een U-pas aanvragen.

Welke regelingen vervallen in 2015?

Door wijzigingen in de wet vervallen per 1 januari 2015 een aantal regelingen:

  • Langdurigheidstoeslag. Hiervoor in de plaats komt de individuele inkomenstoeslag.
  • Bijzondere bijstand voor medische kosten (als u geen gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering).

Heeft u hulp of advies nodig?

Voor vragen over de minimaregelingen kunt u bellen met de klantenservice van WIL. De klantenservice is op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 bereikbaar via tel. (030) 7022 300. Via de klantenservice kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op het gemeentehuis van Houten.