maandag, 09 november 2015 09:55

Basisscholen Houten kiezen voor gezond!

Zes basisscholen in de gemeente Houten zijn ingeloot voor deelname aan EU Schoolfruit. Vanaf 2 november ontvangt elk kind 21 weken lang gratis drie keer gratis groente of fruit per week.

EU Schoolfruit is een Europese schoolfruitregeling die tot doel heeft om de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren, kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren en de afzet van groente en fruit te bevorderen.

Wethouder Herman Geerdes van Onderwijs en JOGG: “Deze scholen laten hiermee zien dat zij de gezonde keuze makkelijk willen maken voor kinderen. De gemeente promoot sinds eind 2014 een gezonde leefstijl via de JOGG aanpak, dat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Een gezonde jeugd, dat is wat we willen. En hoe meer partijen daaraan bijdragen, hoe beter!”.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG Houten streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Het op school nuttigen van fruit/groente is lekker en gezond en zien eten, doet eten. Ook als kinderen (nog) geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas lekker mee.

EU Schoolfruit

In Nederland loopt de regeling al zeven jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat na afloop van de EU-Schoolfruitperiode kinderen op scholen die hebben deelgenomen minder vaak koek meenemen (65% naar 55%). Kinderen nemen vaker fruit mee (40% naar 45%), en groente (11% naar 14%).

De scholen dragen met hun deelname aan de schoolfruitregeling bij aan de JOGG aanpak: Bewegen en gezond eten en drinken is gezond, makkelijk en heel gewoon in Houten!