maandag, 07 maart 2016 14:38

Initiatiefnemers werken plan voor Bos Nieuw Wulven uit

De marktuitvraag voor Bos Nieuw Wulven heeft zeven plannen opgeleverd. Alle zeven concepten zijn beoordeeld op basis van selectiecriteria. Drie initiatiefnemers gaan door naar de tweede selectieronde.

Zij werken hun plan nu verder uit en presenteren het aan de selectiecommissie. In mei hoopt Staatsbosbeheer bekend te maken met welke initiatiefnemer zij doorgaat.

Staatsbosbeheer nodigde eind 2015 ondernemers uit om met plannen te komen om Bos Nieuw Wulven een nieuwe impuls te geven. Zo moet het bos in de toekomst nóg aantrekkelijker worden voor recreanten uit Houten en de regio. Tot 1 februari konden ondernemers hun plannen indienen.

Meer informatie over de ontwikkeling van Bos Nieuw Wulven leest u in een eerder nieuwsbericht of op de website van Staatsbosbeheer.