zondag, 15 januari 2017 17:41

Rondetafelgesprek van 19 januari

Op 19 januari vind het rondetafelgesprekk over de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied plaats. Bij dit rondetafelgesprek wordt niet alleen met raads- en commissieleden uit Houten gesproken, de gemeenteraden uit Bunnik en Wijk bij Duurstede worden ook vertegenwoordigd.

Samenvatting van het raadsvoorstel

De gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten zijn begin 2015 gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor het gezamenlijke buitengebied rondom de Kromme Rijn. Grensoverschrijdende vraagstukken, algemene trends in het buitengebied, uitnodigingsplanologie en de toekomstige Omgevingswet zijn aanleidingen om voor dit gebied samen één visie op te stellen.

In de omgevingsvisie staan de belangrijkste plannen en ambities voor dit deel van het Kromme Rijngebied. De gemeenten werken samen met inwoners, organisaties, ondernemers en gemeenteraden aan de omgevingsvisie. Door samen te werken versterken we de kwaliteit en de samenhang in de Kromme Rijnstreek. De nieuwe visie moet ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers hun initiatieven makkelijker kunnen realiseren, zodra de initiatieven passen in die visie. Het proces van totstandkoming van de visie heeft een interactief karakter gehad en was gericht op het principe 'van buiten naar binnen werken', dit principe geldt ook bij de toekomstige uitvoering van de visie.

Mede naar aanleiding van inspraakreacties op het ontwerp worden wijzigingen op de Omgevingsvisie voorgesteld. De wijzigingen betreffen vooral verscherpingen, verduidelijkingen en verbeteringen van de bestaande inhoud.

De omgevingsvisie is een overzichtelijk document geworden met prachtige foto's van ons schitterende buitengebied. Het is terug te vinden op de website van de gemeente.

Locatie: Zaal de Ploeg in 't Goy. 
Tijd: donderdag 19 januari. Aanvang 20:00 uur.