zondag, 22 januari 2023 13:04

Wandelen en Holocaust herdenken op zondag 29 januari 2023

Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de wens geuit om in samenwerking met gemeenten en organisatoren van lokale herdenkingen jaarlijks stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit die gemeente.

Wij geven daar sinds 2020 (herdenking 75 jaar Vrijheid) gehoor aan, vanwege de indrukwekkende gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen in Schalkwijk en Houten.

Wij nodigen u mede namens burgemeester Gilbert Isabella uit om deze herdenking, dit keer in de vorm van een wandeling, bij te wonen. Deze vindt plaats op zondag 29 januari 2023 in Schalkwijk. We starten om 15 uur op het plein van de H. Michaëlkerk en wandelen dan via de Lagedijk in de richting van het voormalig onderduikadres van klompenmaker Hulshof aan het Neereind. Op vier plekken langs de wandelroute staan we stil en worden teksten voorgelezen uit het boek ‘De onderduikers’ van Peter Hein, waarin hij de onderduik van zijn ouders in Schalkwijk beschrijft.

De wandeling eindigt na ongeveer een half uur bij het oorlogsmonument waar we de miljoenen Holocaustslachtoffers herdenken en specifiek de onderduikers in Schalkwijk en Houten die in Auschwitz zijn omgebracht. Burgemeester Gilbert Isabella houdt kort een toespraak, gedichten worden gelezen, steentjes en bloemen gelegd en muziekvereniging Caecilia omlijst het geheel.

Na de wandeling en korte ceremonie bij het oorlogsmonument in Schalkwijk worden ter afsluiting van de Holocaustherdenking nog bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument op het Plein van het Oude dorp Houten.

Het Comité 4 en 5 mei Houten en Schalkwijk nodigt iedereen, jong en oud is van harte uit deze herdenking mee te maken.