vrijdag, 10 mei 2024 09:55

Cultureel Festival Mandeeër-gemeenschap

Op 17 mei a.s. vindt het jaarlijkse festival van de Mandeeërs weer plaats op de uiterwaarden van ’t Waal-Oost.

De Mandeeërs zijn Nederlanders, maar oorspronkelijk komen wij uit Irak. Eenmaal per jaar hebben zij een feestelijke dag, dit jaar op vrijdag 17 mei. Dat is de dag van de bloei van de natuur, waarmee de Mandeeërs (ouderen, jongeren en kinderen) hun traditie vieren op verschillende aspecten zoals dopen, muziek, sport, tentoonstelling, eten en activiteiten voor de kinderen.

Het festival is ook toegankelijk voor andere culturen om kennis te maken met onze cultuur.