zondag, 18 maart 2018 15:31

Houten tekent voor aardgasvrije nieuwbouw

Wethouder Michiel van Liere (duurzaamheid) heeft afgelopen vrijdag namens de gemeente Houten het convenant ‘Aardgasvrije Nieuwbouw’ met Stedin en andere lokale overheden getekend. Alle ondertekenaars beloven zich in te zetten voor aardgasvrije nieuwbouw in hun gebied.

De gemeente Houten wil dat nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden opgeleverd. Dat past in haar streven naar een klimaat- en energieneutraal Houten in 2040. Nu al zet Houten voor nieuwbouwprojecten in op energieneutrale nieuwbouw. Aargasvrije nieuwbouw past bij deze ambitie.

Aardgasvrij = de toekomst

Stedin heeft er ook belang bij dat nieuwbouw zonder aardgas wordt aangelegd. Investeringen in nieuwe gasleidingen zijn niet rendabel als heel Nederland in 2050 ‘van het gas af’ moet zijn. De Rijksoverheid werkt daarvoor aan een wetwijziging voor het afschaffen van de aansluitplicht voor aardgas. Deze gaat naar verwachting op 1 januari 2019 in. De gemeente Houten en de andere ondertekenaars willen nu al stappen zetten. Wethouder Michiel van Liere: “Dit convenant is een belangrijk signaal aan de markt. Toekomstbestendige woningen zijn aardgasvrij. Punt.”

Inkeerregeling

De gemeente gaat hierover in gesprek met ontwikkelaars die nu nog nieuwbouwwoningen ontwikkelen met aardgasaansluiting. Stedin ondersteunt de gemeente in deze gesprekken en biedt een ‘inkeerregeling’ aan. Dit betekent dat ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om al aangegane contracten waar aardgas is voorzien open te breken.