donderdag, 13 april 2017 11:58

Voorbeeldbedrijven energieneutrale melkveehouderij brengen dieselverbruik in kaart

De drie voorbeeldbedrijven in Utrecht hebben het verbruik van diesel gemeten over het jaar 2016. Op basis hiervan wordt een plan per bedrijf opgesteld, met maatregelen die genomen kunnen worden om het verbruik te reduceren.

De mogelijke besparingen op het dieselverbruik zijn binnen de melkveehouderij nog relatief onbekend. Voorbeeldbedrijf Oskam uit Leusden: ‘Dieselverbruik is voor mij een blinde vlek: ik denk er pas aan als ik moet tanken en ik heb geen idee wat ik kan doen om zuiniger te rijden met de trekkers en de shovel.’

Bij het verzamelen van de dieselgegevens is er bewust gekozen om zowel het directe als het indirecte verbruik in kaart te brengen. Het directe verbruik is de dieselolie die door eigen machines en werktuigen wordt verbruikt, het indirecte verbruik betreft het dieselverbruik van de loonwerker.

Voorbeeldbedrijven vergeleken met andere bedrijven

Uit een vergelijking met vijftig andere melkveebedrijven uit de provincie Utrecht blijkt dat het diesel verbruik (per 1.000 kg melk) van het voorbeeldbedrijf Oskam rond het gemiddelde ligt en het dieselverbruik van voorbeeldbedrijf Peek iets onder het gemiddelde. De verbruiksgegevens van voorbeeldbedrijf Veldhuizen zijn nog niet bekend. De intensiteit van het bedrijf, het aantal hectare eigen landbouwgrond, heeft grote invloed op de hoogte van het dieselverbruik. Gedetailleerde informatie en cijfers over de vergelijking vindt u op www.ltonoord.nl

Verbruik per activiteit 

Naast het totale verbruik is een poging gedaan om het verbruik per activiteit in kaart te brengen. Hiervoor hebben de voorbeeldbedrijven per activiteit metingen gedaan per ha en/of per uur. Zie onderstaande grafieken met de verdeling van het dieselverbruik op de voorbeeldbedrijven Oskam en Peek.

Verdeling dieselverbruik voorbeeldbedrijf Oskam

Verdeling dieselverbruik voorbeeldbedrijf Oskam 394x300

 *De komende tijd gaan de voorbeeldbedrijven verder met meten om nog meer cijfers inzichtelijk te krijgen.

Plan van aanpak 

Adviseur dieselbesparing Teus Verhoeff van PPP Agro Advies gaat de komende tijd met de voorbeeldbedrijven aan de slag met het opstellen van een plan om het dieselverbruik te reduceren. ‘In dit plan werk ik samen met het voorbeeldbedrijf concrete besparingsmaatregelen uit die voor het bedrijf van toepassing zijn. Oskam maakt bijvoorbeeld veel gebruik van zijn shovel en hij ziet een paar aanknopingspunten om te besparen: niet meer stationair laten draaien en het frequenter schoonmaken van filters, met name in de zomer.’

Projectleider Wouter Veefkind van Projecten LTO Noord vult aan: ‘Met dit soort maatregelen willen we in het project een  stap zetten om het dieselverbruik te optimaliseren op de voorbeeldbedrijven en te laten zien aan andere melkveehouders op welke manieren zij diesel kunnen besparen.’  Een aantal van deze maatregelen zijn uitgewerkt in het praktijkblad dieselbesparing. Bekijk hier het praktijkblad.

Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht 

Wilt u meer weten over het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht? Bekijk dan de website van LaMi.nl.