zaterdag, 10 maart 2018 17:28

NLDoet realiseert bijenhotels op Fort Honswijk

NLDoet realiseert bijenhotels op Fort Honswijk Els Hiemstra en Gerrit Heringa

Op 9 maart heeft Stichting Honswijk Everdingen -in het kader van NLDoet-, de grootste vrijwilligersactie van Nederland,  op het terrein van Fort Honswijk activiteiten uitgevoerd.

Er worden in samenwerking met Stichting Landschap Erfgoed Utrecht een 2-tal bijenhotels gemaakt en geplaatst.

 Een aantal vrijwilligers en collega’s van een bedrijf maken de bijenhotels onder begeleiding van medewerkers van de gemeente. Hiervoor worden pallets hergebruikt die het geraamte vormen dat gevuld wordt met blokken hout met geboorde gaten, riet en bamboe. De bijenhotels zijn bedoeld voor wilde bijen die voor 80% voor de bestuiving verantwoordelijk zijn. Daarom is er ook een bijenvriendelijk bloemenmengsel gezaaid. Naast bijen is er in het bijenhotel plek voor vlinders en andere insecten. Beide acties zijn bedoeld om de bedreigde bijensoorten te helpen overleven.

00.JPG01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG