woensdag, 07 november 2018 12:41

Start pilot dynamische verlichting op de Rondweg

Op de Rondweg, tussen de Dorpsstraat en de Staart, wordt de straatverlichting vervangen door LED-verlichting en in de nachtelijke uren gedimd.  Tijdens de pilot wordt gekeken hoeveel energiebesparing dit oplevert.

Dit wordt in samenwerking gedaan met aannemer Citytec en netbeheerder Stedin en Fagerhult-Houten. De pilot vindt plaats van 1 november 2018 tot 1 november 2019

Led verlichting geeft meer gericht licht maar verbruikt minder energie dan oude licht bronnen.  In de nachtelijke uren wordt tijdens de pilot ook de verlichting gedimd. De straatverlichting geeft dan minder licht op verschillenden momenten. Tijdens de nachtelijke uren is er weinig verkeer op de Rondweg waardoor dit kan. Op drukke momenten zoals de ochtend- en avondspits blijft voldoende verlichting.  Door het licht te dimmen houden we ook meer rekening met de flora en fauna. 

Als de gemeente en de netbeheerder een gelijke besparing zien in het energieverbruik op  verschillende meetinstrumenten dan is de pilot geslaagd. De gemeente en de netbeheerder hebben beiden een meter geplaatst om het energieverbruik van de straatverlichting op de Rondweg te kunnen meten.  De resultaten worden meegenomen in toekomstige beslissingen over de openbare verlichting.  

De gemeente hoort graag wat de automobilisten  vinden van de nieuwe verlichting en het dimmen in de avonduren. Heeft de automobilist beter zicht of valt het niet op dat de verlichting anders is.
Vul de enquête in op www.houten.nl