maandag, 21 januari 2019 16:28

Gemeente Houten geeft 1 miljoen terug aan huishoudens

Huishoudens in de gemeente Houten ontvangen binnenkort 25 euro van de gemeente. In 2020 volgt nogmaals 25 euro per huishouden. In totaal geeft de gemeente 1 miljoen euro terug aan de inwoners.

Het gaat om geld dat was gereserveerd voor financiƫle tegenvallers tijdens en na de economische crisis. Met de crisis achter de rug heeft de gemeenteraad besloten om het bedrag dat nog gereserveerd stond, terug te geven.

Er is voor gekozen om de teruggaaf via de aanslag gemeentelijke belastingen te laten lopen. Om de volledige doelgroep te bereiken, wordt gebruik gemaakt van de afvalstoffenheffing. Huishoudens die op 1 januari 2019 (peildatum) voor deze heffing worden aangeslagen, komen dit jaar in aanmerking voor de teruggaaf van 25 euro uit de crisis-reserve.

De meeste huishoudens komen het bedrag vanzelf tegen op hun aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De eerste aanslagen worden eind deze maand verstuurd.

Huishoudens die kwijtschelding van de afvalstoffenheffing krijgen, ontvangen de teruggaaf niet automatisch. Om redenen van privacy beschikken wij namelijk niet over de benodigde persoonsgegevens. Als zij de 25 euro willen ontvangen, is het nodig dat zij dit zelf bij de gemeente melden. Hoe dat precies werkt, staat in een brief die zij binnenkort ontvangen van de BghU.

Meer informatie over de teruggaaf van de crisis-reserve is vanaf volgende week te vinden op www.houten.nl/teruggaaf.