zondag, 20 oktober 2019 15:20

Op weg naar de Ruimtelijke Koers

De gemeente Houten nodigt inwoners van Houten uit voor de bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden van 19.30 tot 22.00 uur.

Ze  praten je dan bij over de ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers van Houten.

In Houten is vooral een tekort aan betaalbare woonruimte voor jonge mensen en appartementen voor ouderen. Waar kunnen we deze extra woningen eventueel bouwen? Inwoners, ondernemers en organisaties konden er in juni en juli over meedenken tijdens een startbijeenkomst, fietstochten, een ontwerpatelier en via een online Volqsdialoog. Ruim 500 inwoners hebben meegedaan. In de Ruimtelijke Koers beschrijft de gemeente waar in Houten 4.000 tot 5.000 extra woningen mogen komen. Dit om te voldoen aan de woningbehoefte van onze inwoners.

Er zijn deze avond verschillende presentaties waarover je jouw mening kunt geven en er komen experts aan het woord. Je hoort onder meer:

  • wat de belangrijkste uitkomsten zijn van de inbreng van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties,
  • wat de gemeente met die inbreng heeft gedaan,
  • welke onderzoeken de gemeente heeft gedaan en
  • welke stappen er nog te gaan zijn.

Ook horen we graag jouw mening: zijn we op de goede weg?
Wil je erbij zijn? Meld je dan vóór 8 november aan via het aanmeldformulier

De groei van Houten heeft niet alleen invloed op groen en water, maar ook op onze voorzieningen, het verkeer, zorg en welzijn, de werkgelegenheid en het winkelaanbod. Daarom is het nodig de thema’s in samenhang te bekijken en weloverwogen keuzes te maken.

De gemeente legt deze keuzes vast in de Ruimtelijke Koers en bepaalt daarin welke gebieden ontwikkeld mogen worden. De gemeente wil de Ruimtelijke Koers in 2020 vaststellen om de bouw daarna mogelijk te maken.

In 2018 heeft de gemeente een Stedenbouwkundige Verkenning laten doen. Toen werd duidelijk wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn. Maak ook wie de partners in het proces zijn en de denkrichtingen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Houten.
Er zijn in het traject van de Stedenbouwkundige Verkenning nog geen keuzes gemaakt. In februari van dit jaar stemde de gemeenteraad in met het ‘Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten’. Iedereen was het met elkaar eens om nu wel keuzes te gaan maken. De gemeente ging aan de slag en heeft er deskundigen bij gehaald. Denk hierbij aan stedenbouwkundigen en experts op het gebied van de woningbehoefte, landschap, natuur, groen, mobiliteit en financiën. In een vroeg stadium zijn inwoners, ondernemers en (maatschappelijke)organisaties gevraagd om hun wensen en ideeën.

Nu is de uitdaging om alle informatie te combineren, goed op elkaar af te stemmen en de bouw van woningen voor onze inwoners financieel mogelijk te maken. Een complexe uitdaging waarvoor ook goede afstemming nodig is met de regio, de provincie, projectontwikkelaars, grondeigenaren en woningcorporaties. Op 14 november praten we je bij over de ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.houten.nl/ruimtelijkekoers. Daar vind je ook verslagen en filmpjes van eerdere bijeenkomsten.