donderdag, 28 januari 2021 13:54

Kromme Rijnstreek zoekt plekken voor zonnevelden en windmolens

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek gaan de komende maand met inwoners en belangengroepen bekijken in welke gebieden mogelijk extra zonnevelden en windmolens kunnen komen. Nadat inwoners in december konden meepraten over de randvoorwaarden, ontvangen zij begin februari een uitnodiging voor dit vervolg.

Informatie is te vinden op de website https://energie-krommerijn-praatmee.nl. Of, waar en hoe uiteindelijk windmolens en zonnevelden gaan komen, beslissen de gemeenteraden.

De inwoners van de gemeenten Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn eerder ook betrokken bij de energietransitie. De gemeenten hebben in het najaar een energie-enquête afgenomen. In december nodigden de vier wethouders de inwoners en belangengroepen uit ook mee te denken over de vraag waaraan plekken voor zonnevelden en windmolens moeten voldoen. Iedereen kon reageren op enkele vragen en aangeven wat beter kan. Het resultaat van dat onderzoek is te vinden op https://energie-krommerijn-praatmee.nl. 

Eind januari begint het gesprek met dorpsraden, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en andere belangengroepen over globale gebieden voor zonnevelden en windmolens. In totaal hebben 160 organisaties hiervoor een uitnodiging gekregen. De uitkomsten leggen we in februari voor aan inwoners. De uitnodigingen hiervoor volgen binnenkort via verschillende media. Iedereen die op de hoogte wil blijven en een uitnodiging wil ontvangen kan zich registreren via https://energie-krommerijn-praatmee.nl.