maandag, 07 juni 2021 18:06

TRAP-route. Zaterdagochtend 5 juni

foto's René van den Brandt foto's René van den Brandt

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek had zaterdag 5 juni een fietstocht georganiseerd langs de Houtense TRAP-route. Gids van deze route is Otto Wttewaall die destijds betrokken is geweest bij dit initiatief.

TRAP Staat voor Toeristisch Recreatief Archeologisch Project en is zo'n 15 jaar geleden uitgezet längs de talrijke archeologische en cultuurhistorisch waardevolle gebieden, waarop het huidige Houten is gebouwd. 

Om 10.00 vertrokken we van de verzamelplaats, de Schalkwijksebrug, voor het zuidelijke gedeelte van deze TRAP-route door het Schalkwijkse. De weergoden waren ons goedgezind en de opkomst was groot. In een lange sliert passeerden we vooral locaties uit de middeleeuwen. Otto vertelde boeiende verhalen over de vele, al dan met verdwenen, kastelen, forten, kerken en bebouwingen.
Zo kwamen we langs de plek waar kasteel Marckenburg gestaan heeft, maar waar nu alleen, na enig zoeken, het kunstwerk De Steur te zien is. Langs de Brink van Schalkwijk, Werk aan de Groeneweg, Fort Honswijk, Woontoren Vuylcop en vele andere plekken waarvan we nog niets wisten. In de grote kerk werd door de koster nog verteld over de donatie van het kruisbeeld en over het beeldje Maria van Schalkwijk. Of is het Maria van Houten? 

Na afloop stond er koffie met koek klaar in huize Wickenburgh in 't Goy, waar we in de tuin nog even na konden praten over de opgedane indrukken.Het was voor ons een zeer boeiende en leerzame ochtend. We zijn op plekken geweest waarvan ik niet wist dat die bestonden. Ook ben ik wijzer geworden van de geschiedenis van mijn eigen woonplaats. Otto weet zoveel van Houten en omstreken, hij is net een wandelende encyclopedie!

Het was sowieso een fijne fietstocht van zo'n 23 kilometer en het is weer leuk om anderen te kunnen ontmoeten. Zeker met dezelfde interesse in onze woonplaats Houten. 
Zelf fietsen, zoek op ‘TRAP-route Houten’.

20210605_004lrw3-txt.jpg20210605_009lrw3-txt.jpg20210605_010lrw3-txt.jpg20210605_011lrw3-txt.jpg20210605_013lrw3-txt.jpg20210605_017lrw3-txt.jpg20210605_020lrw3-txt.jpg20210605_021lrw3-txt.jpg20210605_023lrw3-txt.jpg20210605_024lrw3-txt.jpg20210605_026lrw3-txt.jpg20210605_027lrw3-txt.jpg20210605_028lrw3-txt.jpg20210605_033lrw3-txt.jpg20210605_034lrw3-txt.jpg20210605_036lrw3-txt.jpg20210605_040lrw3-txt.jpg20210605_045lrw3-txt.jpg