woensdag, 28 juli 2021 11:02

Vergunning windmolens Goyerbrug vernietigd

Er gaat een streep door het plan van het Windpark Goyerbrug aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Schalkwijk. Er mag voorlopig niet worden gebouwd. De omgevingsvergunning is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd.   

Dat besluit is op woensdag 28 juli 2021 openbaar gemaakt. Het betekent een een flinke tegenvaller voor ondernemer Ruben Berendts uit Houten, die al tien jaar bezig is om  de bouw te realiseren van vier mega-windmolens met een ashoogte van maximaal 166 meter. Er is echter sprake van uitstel, dit betekent niet dat het leidt tot afstel.