woensdag, 10 juli 2013 05:48

Basisschool Het Mozaïek is het schoonst van allemaal

HOUTEN - Basisschool Het Mozaïek aan de Putterhaag in Houten heeft de Schone Scholenwedstrijd 2013 gewonnen. Afgelopen maandag bezocht wethouder Kees van Dalen de school en overhandigde hen vanwege deze prestatie een bedrag van 250 euro.

De Schone Scholenwedstrijd had dit jaar een looptijd van zo’n drie maanden, tussen maart en mei. Om mee te doen aan de wedstrijd moeten de basisscholen samen met leerlingen gedurende een dag de schoolomgeving schoonmaken en een gastles afnemen of zwerfafvalgames inzetten. De school die vervolgens het meeste afval inzamelde, was 
de winnaar.
Ruim 900 leerlingen van vijf verschillende basisscholen in Houten zijn met afvalprikkers en afvalzakken aan de slag gegaan en zich zo bewuster geworden van wat afval met een omgeving doet. Met nipte overwinning heeft basisschool Het Mozaïek gewonnen van Ridderspoor. Als tweede prijswinnaar krijgt Ridderspoor een bedrag van 100 euro uitgereikt. De andere drie deelnemende scholen aan de wedstrijd krijgen als aanmoediging een taart: De Brug, De Wissel en De Vlinder. Er zijn nog drie andere basisscholen die niet meededen aan de wedstrijd maar wel regelmatig aandacht schenken aan het onderwerp schone schoolomgeving. Ook zij krijgen voor hun inzet een taart, want meewerken aan een schone schoolomgeving is natuurlijk 
het allerbelangrijkst.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juli/10/basisschool_het_mozaA_ek_is_het_schoonst_van_allem