dinsdag, 17 september 2013 12:46

Bedrijvenvereniging IKH bestaat 30 jaar

30 jaar geleden, op 15 oktober 1983, is bedrijvenvereniging IKH opgericht bij De Engel. Toen was dat een kleine club Houtense zakenmannen die gezamenlijk belangen wilden behartigen en zaken doen. Inmiddels is deze business to business club uitgegroeid tot zo'n 140 leden en sterk groeiende.

Bij de lustrumborrel die afgelopen donderdag, 12 september, georganiseerd werd bij de Engel, waar het allemaal begon, waren zo'n 135 mensen aanwezig. Veel oud-bestuursleden en veel leden vierden dit heugelijke feit mee. Het was een zeer geslaagde avond. Uiteraard speechte de huidige voorzitter, Christian Hermsen, maar ook Burgemeester Wouter de Jong feliciteerde het IKH en sprak de aanwezigen toe.

De herinnering van de huidige voorzitter van het IKH, Christian Hermsen, gaat terug naar het eerste begin toen zijn moeder, Thea Hermsen, in het bestuur van het IKH zat en er regelmatig over leuke   uitstapjes en activiteiten gesproken werd in huize Hermsen. Een bezoek aan de Volvo fabriek in Born en de Floriade in Zoetermeer. Deze uitstapjes werden ook toen al met veel plezier georganiseerd door leden en bestuursleden en dat worden ze nog steeds. Dat dit door de leden gewaardeerd wordt blijkt wel uit de hoge opkomst bij bijeenkomsten.

Veel zaken zijn gelijk gebleven of verbeterd in de afgelopen 30 jaar: de band is verstevigd tussen ondernemers onderling, de contacten met de gemeente zijn geïntensiveerd wat terugkomt in het Economisch Platform Houten. De samenwerking met andere bedrijven- en winkeliersverenigingen zoals OKK, ZZP, Winkeliersverenigingen Het Rond en Oude Dorp is goed. De nieuwjaarsbijeenkomsten, de agenda en een jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst zijn hier voorbeelden van.
Gezamenlijk ondernemerschap straalt ook de Houtense Ondernemersdag uit die in 2013 weer georganiseerd wordt. Deze businessdag, met het thema Ondernemen en Opleiden, zal worden gehouden in Houtens, school voor VMBO in houten op 10-10-2013.
De prijzen voor Houtense Onderneming van het jaar en het Ondernemerstalent worden hier uitgereikt. Meer informatie vindt u op www.hodhouten.nl..

Uiteraard zijn er ook verschillen met toen. Het IKH is van 0 naar 140 leden gegroeid. Houten is gegroeid van 14.000 naar 50.000 inwoners en er was slechts één bedrijventerrein; De Schaft. Dat zijn er nu veel meer. Houten was vroeger een woongemeente en men werkte vnl. in Utrecht. Nu werken er ook 20.000 mensen in Houten.
Meer informatie over de bedrijvenvereniging vindt u op: www.ikh.nl.

Lees meer http://www.hetlokalenieuws.nl/nl/nieuws.asp?rssID=22244-172-0-voorpagina104