woensdag, 18 december 2013 15:38

Het Rond Winterplein

Mango Goes (L) tijdens zijn bardienst. Mango Goes (L) tijdens zijn bardienst. Foto: Hans Geerlings

Vandaag spraken we met Mango Goes, een van de organisatoren van het Winterplein. In mei dit jaar speelde men al met de gedachte om iets te organiseren in de winterperiode. De Samenwerkende Horeca en de winkeliersvereniging kwamen al gauw op het idee om een ijsbaan neer te leggen op Het Rond. Er komt heel wat bij kijken om zoiets te organiseren zoals vergunningen, stroom, een programma etc.

Uiteraard moet het evenement ook betaalbaar blijven, omdat de beschikbare middelen toch enigszins beperkt zijn. Men hoopt dat de gemeente in de toekomst ook een steentje gaat bijdragen. Voor de verschillende werkzaamheden zoals voor de kaartverkoop, de uitgifte van huurschaatsen toezichthouders op de baan etc. is men afhankelijk van de vrijwilligers die veelal uit eigen netwerk geronseld worden. Mango Goes is zelf, net als zijn medeorganisatoren, vaak meer dan 40 uur in en om het Paviljoen bezig, waarbij hij regelmatig ook zelf achter de bar te vinden is. Hij beleeft veel plezier aan het feit dat de bezoekers van de ijsbaan zich vermaken en zo kunnen genieten.