woensdag, 23 april 2014 07:54

Traditionele Lintjesregen

Traditionele Lintjesregen Foto: Hans Geerlings

NEGEN INWONERS UIT HOUTEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Negen inwoners van de gemeente Houten – vier dames, vijf heren hebben vandaag, tijdens de traditionele Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander, een koninklijke onderscheiding gekregen. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Acht gedecoreerden komen uit Houten, één uit ’t Goy.

Zeven van hen ontvingen de onderscheiding in Theater Aan de Slinger uit handen van burgemeester Wouter de Jong. Twee gedecoreerden kregen de versierselen in Utrecht opgespeld door burgemeester Jan van Zanen.

Gedecoreerden in Houten
De heer C.M.H. de Cocq (58). De heer De Cocq zet zich al ruim vijfendertig jaar in voor diverse onderdelen binnen de krijgsmacht. Hij ondersteunt bij de organisatie van de Nationale Onderofficierenconferentie, het Vrijwilligers Korps Curaçao en is actief betrokken geweest bij het Korps Nationale Reserve. Binnen het bestuur van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Utrecht vervulde De Cocq functies als algemeen bestuurslid, voorzitter ad interim en secretaris. Deze laatste rol vervult hij tot op de dag van vandaag. Het is een vereniging van oud-verzetsmensen, veteranen, overige ex-militairen 1  en actief dienende leden van de krijgsmacht. In 1996 ontving hij van de bond al een Zilveren Draagspeld voor zijn trouw en verdienstelijk lidmaatschap. Naast zijn betrokkenheid binnen de krijgsmachtonderdelen is De Cocq een verbindende factor in de buurt. Gedurende de periode tussen 1988 en 1994 organiseert hij sociaal bindende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue.

Mevrouw J.H.M. Kok-Frasa (65). Mevrouw Kok vervult al vanaf 1975 diverse vrijwilligersactiviteiten van uiteenlopende aard. Zij is actief als vrijwilligster bij De Zonnebloem en bezoekt regelmatig de gasten die aan haar zijn toegewezen. Zij is betrokken bij activiteiten, zoals uitgaansdagen, de jaarlijkse lotenverkoop en andere activiteitenmiddagen voor de gasten. Meerdere malen ging zij mee met de regionaal en landelijke door De Zonnebloem georganiseerde vakanties. Hiernaast was zij actief als vrijwilligster bij basisschool De Bengelbongerd, Dienst Geestelijke verzorging in het UMC, Tennisvereniging SET te Schalkwijk en Hospice Kromme Rijnstreek te Houten. Ook is zij ruim 13 jaar actief lid (hofdame en senaatslid) geweest bij de Schalkwijkse carnavalsvereniging De Platneuzen. Mevrouw zet zich al lange tijd geheel belangeloos in voor de Houtense samenleving en vervult hiermee een voorbeeldfunctie.

De heer S. Kok (62). Echtgenoot van de hiervoor genoemde mevrouw Kok. Al ruim 30 jaar zet de heer Kok zich belangeloos in door vrijwilligerswerk te verrichten. Zo was hij in 1982, bij oprichting van basisschool De Bengelbongerd, vier jaar penningmeester van de oudervereniging. Een nieuwe school met volop ambities. In die periode is hij voor negen jaar voorzitter bij de lokale Avondvierdaagse Commissie geweest. Al sinds de oprichting van De Zonnebloem in Houten in 1994 is de heer Kok vrijwilliger. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld. Niet alleen in Houten maar ook in Schalkwijk heeft hij zijn sporen verdiend. De tennisvereniging SET kon altijd op hem rekenen en de voetbalvereniging Schalkwijk kent hem vooral als Sinterklaas. Ook voor de plaatselijke carnavalsvereniging heeft hij zich gedurende 13 jaar in diverse commissies verdienstelijk gemaakt. Schalkwijk is een hechte gemeenschap en het verenigingsleven draait daar op volle toeren. De heer De Kok heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. 

De heer E. de Graaf (53). De heer De Graaf zet zich al ruim 15 jaar onbezoldigd in voor de samenleving. Zo begon hij in 1998 als Sinterklaas aan een schaatsdag samen met mensen met een beperking. Vervolgens werd hij twee jaar later dé Sinterklaas van Houten. Naast de officiële Houtense intocht bezoekt hij als Sinterklaas basisscholen en sportverenigingen. Tevens was hij in 2001 één van de oprichters van de Nieuwjaarsduik in Houten, waar hij nog steeds bij betrokken is. De Graaf is maatschappelijk zeer betrokken en staat bekend als een hulpzaam en verbindend mens. Als vrijwilliger bij de brandweer heeft hij niet alleen veel uitrukken meegemaakt, maar hij is ook regelmatig mentor voor nieuwe vrijwilligers. Zijn betrokkenheid bij de jeugdbrandweer bracht hem het motto 'een brandveilige samenleving begint bij de jeugd'. Ook vraagt hij op een speelse en educatieve wijze aandacht voor het werk van de brandweer door het uitbeelden van situaties met behulp van Lego. Het Utrechts Medisch Centrum heeft hij op zeer geraffineerde wijze op de kaart gezet door deelname aan het tv-programma Te Land, ter Zee en In de Lucht. Hij was de aanjager en drijvende kracht achter het deelnemende UMC-team. In de 25 jaar dat het programma bestond, heeft De Graaf 75 keer meegedaan. Ook vangt het gezin van de heer De Graaf sinds 2001 pleegkinderen op. De Graaf is een man met het hart op de juiste plaats. 

De heer H. Vernooij (71). De heer Vernooij zet zich sinds 1979 vrijwillig in voor de samenleving in ’t Goy. Hij wordt gekenmerkt als een belangrijk persoon. Met name zijn aandacht en zorg voor ouderen zijn bijzonder te noemen. Bij de voetbalvereniging ’t Goy is hij bestuurslid geweest, wedstrijdsecretaris en elftalleider. Hij organiseerde kaartavonden en levert nog steeds allerhande hand- en spandiensten. Sinds 2008 bezoekt hij een ouder echtpaar van wie de echtgenoot inmiddels in een verzorgingshuis verblijft. Vernooij neemt hem regelmatig mee uit, bijvoorbeeld om een stukje te gaan rijden in de auto. Tot aan 2013 is de heer Vernooij ruim 13 jaar actief bestuurslid geweest bij Welzijn Ouderen ’t Goy. Als bezorger voor Tafeltje Dek-Je heeft hij tegelijkertijd oog voor de gezondheid en het welzijn van de ouderen. Verder organiseert hij tijdens (voorheen) Koninginnedag voor jong en oud de traditionele kaartmiddag. Binnen de organisaties waar hij actief is, vervult hij een voorbeeldfunctie. Iemand waar je altijd op kunt rekenen en die anderen weet te motiveren.

Mevrouw H. Olthuis (69). Heeft zich de afgelopen 38 jaar vooral ingezet op kerkelijk en maatschappelijk gebied, waarvan de laatste dertien jaar in Houten. Als ouderling binnen de 3 Protestantse Gemeente heeft zij zowel in Naarden als Houten naast gemeenteleden bezoeken ook haar visie en bestuurskwaliteiten in praktijk gebracht. Ze heeft aandeel gehad in het opstellen van een beleidsplan specifiek gericht op senioren. Tussen 1976 en 1983 was zij bestuurslid van de vereniging voor christelijk onderwijs in Naarden. Ook was zij daar bestuurslid van een verpleeghuis en ouderling binnen de Gereformeerde Kerk. Niet alleen binnen de kerk, ook erbuiten zet zij zich in voor anderen. Bijvoorbeeld voor haar buurman voor wie zij maaltijden bereidt en met wie zij meegaat als hij naar de dokter moet. Mevrouw Olthuis is zeer betrokken bij de oudere medemens die in een kwetsbare levensfase is gekomen. Na 13 jaar stopt zij met haar werk als seniorouderling. Ze laat een goed georganiseerd netwerk achter dat voorbereid is voor de uitdagingen van de toekomst.

Mevrouw L. den Hartog–van der Marel (62). Mevrouw Den Hartog begon met haar vrijwilligerswerk in Almkerk waar zij diverse bestuursfuncties heeft vervuld binnen de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond Passage, een vrouwenvereniging gestoeld op een christelijke levensvisie. Na haar verhuizing naar Houten is zij nog vijf jaar presidente van de Houtense NCVB Passage-afdeling geweest. Daarna is zij zich op andere terreinen gaan inzetten. Zo heeft zij op haar eigen wijze invulling gegeven aan haar rol als scriba voor de Protestantse Gemeente Houten en spande zich in voor allerhande activiteiten vanuit deze gemeente. Het Koningin Wilhelmia College deed regelmatig een beroep op haar en gedurende tien jaar zijn haar echtgenoot en zij zeer nauw betrokken geweest bij de begeleiding van een Irakese vluchteling. Mevrouw Den Hartog is een bekende van de gemeente Houten, waar zij heeft gewerkt. Zij was professioneel betrokken bij de ondersteuning van het 4 en 5 mei comité en het Veteranencomité. Sinds haar uitdiensttreding in 2012 zet zij zich vrijwillig in voor beide verenigingen. De grote betrokkenheid van mevrouw Den Hartog bij zowel jong als oud komt niet alleen voort uit haar geloofsovertuiging, maar vooral uit haar normen en waarden. Ze heeft een enorme overtuigingskracht en de gave om mensen te verbinden.

Gedecoreerden in Utrecht
Mevrouw B. Hardeveld-Goedhart (73). Mevrouw is sinds 1979 all-round vrijwilligster in woonzorgcentrum Tolsteeg te Utrecht. Dat begon ooit met het schenken van koffie op een 4  zaterdagavond. En breidde in de loop der jaren uit met het verzorgen van maaltijden voor de Tolsteeg-vrijwilligers en bewoners, bingo, rommelmarkt en het runnen van het winkeltje in het woonzorgcentrum. Op haar oude adres, een appartementencomplex aan de Wolvenakker, organiseerde zij activiteiten voor buren en kennissen. Barbecue, high tea en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Van 2003 tot 2008 was zij penningmeester van de vereniging Leestaete, gevestigd in het gelijknamige appartementencomplex in Houten-Zuid, dat in 2010 is opgeleverd. Zij is als bewoonster nog steeds actief betrokken bij activiteiten in het gebouw. Mevrouw is tenslotte betrokken bij de lokale fietsclub in Houten. Hier helpt zij bijeenkomsten organiseren en is zij nu en dan testrijder, om te controleren of de routebeschrijving van een uitgezette fietsroute klopt. De ondersteuning aan de fietsclub is ontstaan door de grote betrokkenheid bij deze vlub van haar echtgenoot.

De heer G. Hardeveld (84). Is sinds jaar en dag betrokken bij de Houtense fietsclub. Tot op de dag van vandaag zet hij nog steeds fietsroutes uit, die hij ook zelf uitprobeert. Meneer is geen lid van het bestuur, maar is als algeheel coördinator een spil bij vele activiteiten van de club. Evenals zijn echtgenote is de heer Hardeveld al ruim 34 jaar vrijwilliger in woonzorgcentrum Tolsteeg in Utrecht. Poffertjes bakken voor de bewoners, busreizen of ontspanningsavonden organiseren en zijn vrouw helpen bij het beheer van het winkeltje. Door het bestuur van de woongroep Leestaete wordt de heer Hardeveld de cateraar van het bestuur genoemd. Al in de tijd vóór de officiële oprichting, eind 2003, leverde hij allerlei hand- en spandiensten ten behoeve van het functioneren van het bestuur. Hij is nog steeds actief betrokken bij de woongroep, onder andere als organisator van het biljarten in de gemeenschappelijke ruimte.