donderdag, 15 mei 2014 14:32

Ons Fonds ondersteunt negen initiatieven

Onlangs is Ons Fonds van start gegaan. Met Ons Fonds ondersteunt de gemeente inwoners van Houten die hun eigen leefomgeving willen verbeteren. De gemeente werkt hierin samen met Viveste en van Houten&co. Een onafhankelijke jury bestaande uit betrokken en deskundige inwoners van Houten beoordeelt drie keer per jaar de ingediende aanvragen en geeft hier advies over aan de gemeente. In april was de eerste ronde, waarbij 12 aanvragen zijn binnengekomen. Volgens de jury getuigen deze initiatieven van een bruisende sociale samenhang in Houten. Negen aanvragen zijn gehonoreerd met een geldbedrag variërend van 250 euro tot 4000 euro.   

 Uitslag

De volgende negen initiatieven zijn beloond:

  • Organiseren van prokkelontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking
  • Diverse activiteiten van Houtense Helden waaronder het aanleggen van moestuin bij de Slingertuin
  • Moestuin ten behoeve van de Voedselbank
  • Buitenspeeldag voor Houten Zuid in de Mossen
  • Actieve buurtmiddag in De Weiden
  • Evenement “Loeren bij de Boeren”
  • Gereedschap voor de Stadswerkplaats
  • Vervanging bankje en schmink voor een buurtfeest in De Hoeven
  • Bijdrage aan de organisatie van de rommelmarkt in Het Hout en De Bouw

 Deze initiatieven komen uit heel Houten, zowel uit Noord, Zuid als het buitengebied. Binnenkort kunt u meer lezen over de initiatieven en de foto’s zien op de website www.houten.nl/onsfonds.  

 Vernieuwende ideeën

Om bewonersinitiatieven te stimuleren wil de gemeente het meest vernieuwende idee belonen met een prijs. Deze ronde kon de jury echter geen keuze maken en zijn er maar liefst drie vernieuwende ideeën gekozen: de moestuin voor de Voedselbank, de prokkelontmoetingen en de Stadswerkplaats. Deze ideeën spraken de jury het meeste aan omdat ze origineel zijn en bijdragen aan ontmoeten en samenwerken waardoor nieuwe verbindingen worden gelegd in de Houtense samenleving.

 Volgende ronde

De inschrijvingstermijn voor de tweede ronde sluit op 1 juli 2014. Hebt u een goed initiatief om uw buurt of straat te verbeteren en wilt u zich daar samen met uw buren voor inzetten? Ons Fonds helpt! Ga naar www.houten.nl/onsfonds en vul het aanvraagformulier in. 

Lees meer http://www.hetlokalenieuws.nl/nl/nieuws.asp?rssID=23277-172-0-voorpagina104