vrijdag, 17 oktober 2014 00:00

Basisschool de Bijenkorf op zonnestroom

In september 2014 zijn 125 zonnepanelen geplaatst op OBS 'de Bijenkorf'. Daarmee wordt duurzame energie opgewekt en kan de stroomrekening van de school omlaag. De school kreeg van DFHouten een renteloze lening van 10.000 euro. Daarnaast ondersteund de stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) het project.

Ook de leerlingen hebben hun steentje bijgedragen. Met een sponsorloop verzamelden zij geld voor de panelen. Daarnaast kunnen ouders en belangstellenden een zonnepaneel sponsoren met een gift. In de school is te zien hoeveel stroom de panelen hebben opgewekt. Hetty de Ridder, directeur van de Bijenkorf, onderstreept dat de zorg voor onze aarde, milieu, energiebesparing en omgaan met afval, onderwerpen zijn die regelmatig terugkeren in het onderwijs.

Groen zonnige scholen

Initiatiefnemer achter het project is Wilko Kistemaker, bekend van Groen zonnig Houten. Hij informeert het Houtense publiek over zonnepanelen en faciliteert de plaatsing. Eind 2013 heeft Wilko het project ‘Groen Zonnige Scholen’ gestart. Hij wil zoveel mogelijk zonnepanelen op scholen plaatsen. Scholen zijn ideale centra voor duurzame energie: grote daken, er wordt veel energie gebruikt en daar komen kinderen en ouders samen.

Groen zonnige scholen wil (veel) meer

De ambitie is om in 2020, 20 scholen in Houten van zonnepanelen te voorzien. Na de plaatsing van de 125 panelen op OBS de Bijenkorf oriënteren ook andere scholen zich op hun mogelijkheden. Volgens Annelies Smits, directeur, heeft de OOH verduurzaming benoemd als een belangrijke kernwaarde. “Wij willen kinderen bewust leren omgaan met alle schatten van de aarde. Zonne-energie past daar als duurzame energiebron prima bij. Het is belangrijk kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van alternatieve bronnen”.