woensdag, 12 november 2014 00:00

Ringslangenwerkgroep gesteund door Europa's meest innovatieve boerin

Ringslangenwerkgroep gesteund door Europa's meest innovatieve boerin Hans Geerlings

De ringslangengroep van de Milieuwerkgroep Houten wordt sinds kort gesteund door de landwinkel van Djûke van der Maat, gevestigd aan de Marsdijk in Bunnik, net buiten Houten, op weg naar Fort bij Vechten.

Djûke van der Maat, eigenaar van boerderij Nieuw Slagmaat en de bijbehorende landwinkel is een bijzondere boerin. Onlangs mocht ze de onderscheiding als Europa's meest innovatie boerin in ontvangst nemen. Deze kreeg ze voor haar inspanning voor natuurlijke plaagbestrijding in de fruitteelt.

In augustus is Djûke van der Maat verkozen tot ambassadeur voor sungevity.nl, een bedrijf dat zonnepanelen installeert. Uit ruim dertig nominaties werd Djûke gekozen. Als prijs kreeg ze gratis zonnepanelen op de schuur van hun paardenloods.

Het geld dat ze met deze panelen uitspaart wil Djûke schenken aan regionale goede doelen. Dit doet ze samen met haar klanten in de landwinkel. Dit najaar is Het Utrechts Landschap en de Ringslangenwerkgroep als goed doel vastgesteld.

Elke klant doet een muntje in een bakje. Deze bakjes bepalen de welke doel wel deel van de opbrengst krijgt. Naast de financiele steun, heeft de ringslangenwerkgroep een wildobservatiecamera in bruikleen gekregen van Djûke om de ringslangen te observeren.

Een prachtige gebaar van deze ondernemer.