donderdag, 14 mei 2015 10:32

Nieuwe start voor fortterrein Overeindseweg

Nieuwe start voor fortterrein Overeindseweg Hans Geerlings

Het fortterrein Overeindseweg in Nieuwegein krijgt een nieuwe eigenaar. Nadat het terrein meer dan 100 jaar afgesloten is geweest, hebben de bestuurders van het samenwerkingsverband Linieland op dinsdag 12 mei besloten om het fortterrein aan de Overeindseweg na een openbare inschrijving te gunnen aan evenementen- en communicatieadviesbureau ID310 uit Houten. 

Het winnende plan is gebaseerd op drie pijlers:

  • Het terrein is het hele jaar door en 7 dagen per week bij daglicht vrij toegankelijk voor recreanten. Van februari tot en met oktober is er in de weekenden een horecagelegenheid en zijn er activiteiten voor kinderen.
  • Op weekdagen wordt het terrein gedeeltelijk gebruikt voor creatieve brainstormsessies en andere zakelijke evenementen. 
  • Het evenementen- en communicatiebureau verhuist zelf naar het fortterrein.

Batterijen Overeindseweg

Het fortterrein aan de Overeindseweg ligt aan de noordzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Plofsluis. Op het terrein bevinden zich zes gebouwen, waaronder een houten artillerieloods en een betonnen bomvrij wachthuis. De zogenoemde ‘Batterijen aan de Overeindseweg’ werden in 1871-1873 aangelegd als voorpost van Fort Jutphaas. De forten zijn onderdeel van het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die steeds meer publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Selectieprocedure

De zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor het fortterrein aan de Overeindseweg was georganiseerd via een openbare inschrijving. Het motto van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘behoud door ontwikkeling’ vormde daarbij het kader. De enveloppencommissie Linieland, die de (her)ontwikkeling van de Waterlinie in de betrokken regio ter hand neemt, stelde een beoordelingscommissie van deskundigen in om een bindend advies uit te brengen op basis van een aantal kwaliteitscriteria.

In de selectieronde werden marktpartijen uitgenodigd om creatieve visies en ideeën in te dienen. Meer dan 20 partijen hebben een plan ingediend. De beoordelingscommissie heeft drie inschrijvers uitgenodigd om in hun plannen concreter duidelijk te maken hoe zij het terrein nieuw leven willen inblazen.

Uit de inzendingen kwam het plan van ID310 als beste naar voren. De beoordelingscommissie noemt onder meer de volgende pluspunten van het plan.

  • In het plan wordt een duidelijk recreatief en zakelijk concept neergezet. Er wordt in uiteengezet hoe de beperkingen en kansen van de locatie te koppelen zijn aan vraag en aanbod van verschillende doelgroepen uit de regio Utrecht.
  • Het plan is zorgvuldig en creatief uitgewerkt. Voorbeelden zijn de restauratie van de gebouwen en de inrichting van de buitenruimte door een landschapsarchitect.
  • Het niet al te grootschalige concept voor herontwikkeling past goed bij de kleinschaligheid van de plek. Het plan heeft naar de overtuiging van de commissie door deze schaal een beperkte en beheersbare verkeersaantrekkende werking.
  • Naast recreanten lokt het concept ook nieuwe andere doelgroepen naar dit onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • De voorgestelde voorzieningen vormen een goede aanvulling op het regionale aanbod door de komst van een professioneel evenementen- en communicatieadviesbureau binnen het spectrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
  • Het concept past binnen het ruimtelijk kwaliteitskader.

Ed Taverne, lid van de beoordelingscommissie: “De batterijen aan de Overeindseweg vormen een uniek object. De beperkte toegankelijkheid heeft voordelen, maar beperkt tegelijkertijd de ontwikkelingsmogelijkheden. Het is verheugend dat een ondernemer met een groot regionaal netwerk veel eigen geld wil investeren in dit Rijksmonument. Met het plan van bureau ID310 wordt ook dit onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie grondig opgeknapt en vervolgens opnieuw in gebruik genomen. De kracht van het plan schuilt in de subtiele aanpassingen van het terrein en de gebouwen aan de nieuwe functies. Ik ben er van overtuigd dat het straks een uitnodigende en aangename plek is voor zowel toevallige passanten, recreanten alsmede de zakelijke bezoekers.”