vrijdag, 26 februari 2016 09:48

Houten heet de vluchtelingen welkom

Inwoners van de gemeente Houten lobbyen om “hun vluchtelingen” terug te krijgen. In oktober 2015 verbleven 174 asielzoekers in sporthal de Wetering in Houten. Hier werd 2 weken crisisnoodopvang geboden.

Houtense inwoners hebben hier op verschillende manieren bij geholpen. Er zijn vriendschappen ontstaan tussen inwoners en vluchtelingen. Nog steeds onderhouden beide groepen, deels via social media, contact met elkaar.

Gemeente Houten moet ook in 2016 volgens de landelijke taakstelling zorgdragen voor de opvang van asielzoekers. Enkele bewoners hebben B&W ervan weten te overtuigen dat het beter is deze taakstelling gedeeltelijk in te vullen met de voor Houten bekende vluchtelingen. Zij hebben hier immers al een sociaal netwerk opgebouwd. Tijdens het radioprogramma “Daar Houd Ik U Aan” van Omroep Houten werd bekend gemaakt dat Burgemeester de Jong staatssecretaris Dijkhoff en het COA verzocht heeft om de vluchtelingen, na het verkrijgen van een verblijfsvergunning, in Houten te plaatsen. De vluchtelingen zelf, waarvan een deel nu op Heumersoord verblijft, zijn blij met de ontstane situatie en wachten hoopvol af.

Media

Omroep Houten