woensdag, 05 april 2017 20:00

Commissaris van de Koning Willibrord van Beek op werkbezoek in Houten

Willibrord van Beek, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, bracht donderdag een werkbezoek aan de gemeente Houten.

'Zeer interessant om nader kennis te maken met het buitengebied rond Houten en innovaties binnen het agrarisch bedrijf'.

Tijdens het bezoek besprak hij met burgemeester en wethouders de bestuurlijke stand van zaken in de gemeente Houten. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan twee agrarische bedrijven in respectievelijk ’t Goy en Schalkwijk. Het bezoek werd afgesloten met een informeel samenzijn in aanwezigheid van raadsleden en leden van provinciale staten van Utrecht.

Loon- en fruitbedrijf G.J. van Doorn is decennialang bekend en gewaardeerd bij fruittelers in de provincie Utrecht en daarbuiten. Het fruitteeltloonbedrijf, gevestigd in Houten en ’t Goy, voert in opdracht van vooral fruittelers vrijwel alle in de fruitteelt voorkomende werkzaamheden uit, variërend van grondbewerking tot de bouw van ondersteuningsmateriaal en hagelnetten voor de beplanting.

Tijdens het werkbezoek heeft eigenaar Gert-Jan van Doorn een rondleiding over het terrein aan de Beusichemseweg gegeven. Hij vertelde uitgebreid over zijn bedrijf en over de nevenactiviteiten die het uitvoert.

Aansluitend bezocht de delegatie Bioboerderij Miltenburg in Schalkwijk. Een vrij jong bedrijf, dat kortgeleden is gestart met de productie van zijn eigen biologische Schalkwijkerkaas. In 2015 hebben zij een nieuwe melkstal, inclusief melkrobot, in gebruik genomen. Het bedrijf is naast het verzorgen van de (melk)koeien nog veel bezig met onder andere het bedenken van ideeën en het leggen van relaties. Familie Miltenburg is een enthousiaste nieuwe deelnemer aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust en zij willen dit maar al te graag uitstralen. Tijdens het werkbezoek heeft wethouder Herman Geerdes (economische zaken) het bord ‘Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust’ onthuld.