zaterdag, 06 mei 2017 20:59

Gemeenten Utrecht Midden-West starten pilot vervoer personen met verward gedrag

De regio Midden-West Utrecht (waaronder de gemeente Houten) start vanaf 1 mei 2017 een pilot met een nieuwe vorm van het vervoeren van mensen met acute psychiatrische problemen.

Er wordt gebruik gemaakt van auto’s van de GGZ Vervoersdienst, waarin een patiënt samen met één of twee begeleiders achterin plaats neemt. De begeleiders zijn opgeleide zorgprofessionals die direct zorg kunnen verlenen. Daarmee verloopt het vervoer zo normaal mogelijk, wordt dwang en drang zoveel mogelijk voorkomen en is het daardoor minder belastend.

Vervoer op maat vanaf mei 2017

Bij een melding van crisis maakt een medewerker van de crisisdienst een eerste beoordeling van de ernst van de situatie. Waar mogelijk wordt bij crisis iemand thuis beoordeeld. Indien noodzakelijk wordt de persoon in crisis naar de crisisdienst van Altrecht vervoerd. Dit gebeurt voortaan niet meer in een politieauto. De politie zal alleen nog blijven rijden als er sprake is van een strafbaar feit. Als er sprake is van een direct medisch gevaar zal altijd de ambulance blijven rijden, maar bij het grootste deel van het noodzakelijk vervoer zal de GGZ Vervoersdienst worden ingezet.

24/7 openstelling van de crisisdienst

De crisisdienst van Altrecht is per 1 maart dag en nacht open. Tot voor kort moesten mensen in crisis in de nachtelijke uren, in afwachting van een beoordeling, in een politiecel verblijven. Door de 24/7 openstelling kan de politiecel nu overgeslagen worden en kunnen mensen in crisis vanaf 1 mei met passend vervoer naar de crisisdienst vervoerd worden.

Achtergrond

De politie heeft aangegeven te willen stoppen met het vervoer van mensen met verward gedrag wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit. De gemeenten in Midden-West Utrecht, politie, Altrecht geestelijke gezondheidszorg, de regionale ambulance dienst Utrecht (RAVU) en het Zilveren Kruis hebben een patiëntvriendelijk vervoersalternatief ontwikkeld dat wordt uitgevoerd door de GGZ-vervoersdienst. De pilot wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd door de betrokken partijen en in samenwerking met VWS.