zondag, 28 mei 2017 14:44

Werkzaamheden Castellum West

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bouw van de laatste 71 grachtwoningen aan buitenrand (Fossa Italica, Cella Gallia en Cella Helvetica) in Castellum West en de inrichting van het openbare gebied rondom deze woningen.

Afgelopen winter heeft de bouw door vorst en vooral regen enkele weken vertraging opgelopen. Dit heeft ook de komende tijd gevolgen voor de planning van de opeenvolgende werkzaamheden.

De werkzaamheden voor de bouw van de westelijke brug, het aanbrengen van de beschoeiing bij de woningen en het uitgraven van de gracht verschuiven. Vanwege de vertraging in de werkzaamheden, wordt de westelijke brug in het Castellumpad-Schoneveldsepad, de oost-west fietsverbinding door Castellum, half september opengesteld voor fietsers en voetgangers.

De afbouw van de zuidelijke brug en het uitgraven van de gracht zijn afhankelijk van de bouw van de grachtwoningen. Deze brug gaat naar verwachting half december open voor fietsers en voetgangers. De laatste inrichtingswerkzaamheden en het graven van het laatste deel van de gracht worden begin volgend jaar afgerond.