dinsdag, 13 maart 2018 09:52

Essen kappen

Staatsbosbeheer is op een aantal locaties zieke en dode essen aan het kappen. Deze week zijn de dode en zieke essen bij Speelbos Nieuw Wulven verwijderd en voor het eind van deze week worden ook de essen die aangetast zijn door de essentaksterfte bij Fort ’t Hemeltje gekapt.

Het betreft (delen van) het essenbosje tussen de weg en de parkeerplaats van Fort ’t Hemeltje. De bomen worden preventief gekapt in verband met de veiligheid op de parkeerplaats van Fort ’t Hemeltje. De werkzaamheden moeten nog deze week worden uitgevoerd in verband met de start van het broedseizoen, dan mag er niet meer worden gekapt.